• Bê tông cản xạ trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân

    Trên cơ sở các vật liệu trong nước, đã tiến hành thiết kế cấp phối và nghiên cứu một số tính chất của bê tông có tính năng cản xạ cao, bao gồm bê tông siêu nặng trên cơ sở barit và bê tông hydrat trên cơ sở serpentin.
    Các loại bê tông trên có thể dùng cho các kết cấu cản xạ trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

  • Công nghệ sản xuất các sản phẩm bê tông nhẹ Polystyrol

    Trên cơ sở các nghiên cứu về tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông nhẹ polystyrol (BPS) thực hiện trong khuôn khổ đề tài RDN 06-01 đã thiết lập dây chuyền sản xuất và triển khai áp dụng BPS trên các công trình xây dựng. Kết quả áp dụng thực tế khẳng định hiệu quả của BPS như một loại vật liệu nhẹ đầy tiềm năng cho nhà và công trình xây dựng .

 

Tổng số truy cập: 815785

Số người đang online: 986

Lượt xem theo ngày: 42