Nghị quyết phân công nghiệm vụ thường vụ BCH nhiệm kỳ V

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC ỦY VIÊN

THƯỜNG VỤ BCH NHIỆM KỲ V

          (2017 ÷ 2020)

 

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ nhiệm kỳ V

Nhiệm vụ phân công

1

Ông Lê  Trung Thành

 

Vụ trưởng Vụ KHCN & MT Bộ Xây dựng

Chủ tịch

Phụ trách chung về chiến lược phát triển Hội, công tác tổ chức, nhân sự

2

Ông Trần Bá Việt

Nguyên Phó Viện trưởng Viện KHCNXD

 

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký

- Phụ trách trực tiếp Văn phòng Hội,

- Phụ trách công tác thông tin và điều hành công việc chung của Hội

- Trưởng Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Hội (TC.VCA)

 - Điều hành các công việc của Hội khi được Chủ tịch ủy quyền

3

Ông Nguyễn Thế Hùng

Nguyên P. Vụ trưởng Vụ KHCN&MT                         Bộ Xây dựng

Phó Chủ tịch

Phó Trưởng Ban Tư vấn chế độ, chính sách và bảo vệ quyền lợi Hội viên

4

Ông  Phan Khắc Long

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phan Vũ

Phó Chủ tịch

Phụ trách công tác phát triển sản xuất, kinh doanh khu vực Miền Nam

- Phụ trách Văn phòng Hội khu vực Miền Nam

5

Ông Lương Đức Long

Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Phó Chủ tịch Hội

Phụ trách công tác chuyên môn về vật liệu, công nghệ bê tông

-  Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ

6

Ông Bùi Khắc Sơn

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và XD Xuân Mai

Phó Chủ tịch  Hội

Phụ trách công tác phát triển sản xuất, kinh doanh

7

Ông Nguyễn Đại Minh

Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng

Phó Chủ tịch Hội

Phụ trách công tác chuyên môn về lĩnh vực kết cấu

- Phó Trưởng Ban KH & CN

8

Ông Bạch Đình Thiên

Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng VLXD nhiệt đới - ĐHXD

Ủy viên Thường vụ

Trưởng Ban Kiểm tra

9

Ông Tống Văn Nga

Chủ tịch Hội VLXD Việt Nam

Ủy viên Thường vụ

Trưởng Ban Tư vấn chế độ, chính sách và bảo vệ quyền lợi Hội viên

10

Ông  Đặng Nguyễn Khang

CTHĐQT - Tổng Giám đốc Công ty CP Hang Sang

Ủy viên Thường vụ

- Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế,

- Phó Trưởng Ban phát triển Sản xuất kinh doanh khu vực Miền Nam

- Trưởng Tiểu Ban Phát triển CN  bê tông

11

Ông  Vũ Quốc Vương

Trưởng Bộ môn VLXD – Đại  học Thủy lợi

Ủy viên Thường vụ

Trưởng Ban Thông tin, truyền thông

12

Ông Nguyễn Thanh Sang

Trưởng Bộ môn VLXD - ĐHGTVT

Ủy viên Thường vụ

Phó Trưởng  Ban Đào tạo, tập huấn

13

Ông  Nguyễn Thanh Vũ

GĐ Cty TNHH Tư vấn xây dựng Không gian Việt

Ủy viên Thường vụ

- Trưởng Ban phát triển sản xuất kinh doanh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

- Đại diện Văn phòng Hội khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

14

Ông Hà Minh

Tổng Giám đốc Công ty CP CONINCO

Ủy viên Thường vụ

- Phó Trưởng Ban Khoa học và công nghệ

- Trưởng Tiểu  Ban Kết cấu và CN xây dựng

15

Ông Phan Hữu Duy Quốc

Chuyên gia

Ủy viên Thường vụ

Trưởng Ban Hợp tác quốc tế

16

Ông Nguyễn Thế Cường

Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Quảng Ninh

Ủy viên Thường vụ

- Phó Trưởng Ban phát triển sản xuất kinh doanh khu vực Miền Bắc

- Phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực Đông Bắc

17

Ông Nguyễn Quang Tùng

Giám đốc Công ty KHCN BUSADCO

Ủy viên Thường vụ

- Phó Trưởng Ban phát triển  sản xuất kinh doanh khu vực phía Nam

- Phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực Đông Nam Bộ

18

Ông Ngô Văn Long

TGĐ Công ty CP bê tông Hòa Cầm - Intimex

Ủy viên Thường vụ

 Phó Trưởng Ban phát triển sản xuất kinh doanh khu vực Miền Trung - Tây Nguyên

19

Ông  Hà Thế Phương

Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP FECON

Ủy viên Thường vụ

P. Trưởng Ban sản xuất kinh doanh khu vực phía Bắc & Bắc Trung Bộ

20

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Phó trưởng Khoa VLXD – ĐH  Xây dựng

Ủy viên Thường vụ

- Phó Trưởng Ban Đào tạo

-  Phó Trưởng Ban HTQT

21

Ông Nguyễn Quang Hiệp

Phó Vụ trưởng Vụ VLXD – Bộ XD

Ủy viên Thường vụ

- Phó Trưởng Ban KH & CN

- P. Trưởng Ban Thông tin truyền thông.

- T. Tiểu Ban KĐCL - Ban KHCN

22

Ông Hoàng Minh Đức

Giám đốc Viện CN Bê tông  –  Viện KHCNXD

Ủy viên Thường vụ

Trưởng Tiểu Ban Vật liệu và công nghệ bê tông thuộc Ban KHCN

23

Ông Mai Ngọc Tâm

Phó Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng

Ủy viên Thường vụ

Phó Trưởng Tiểu Ban Vật liệu thuộc Ban KHCN

24

Ông Nguyễn Duy Hiếu

Phó trưởng Khoa XD -  ĐH Kiến trúc Hà Nội

Ủy viên Thường vụ

Trưởng Ban Đào tạo

25

Ông  Nguyễn Xuân Đông

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Cty TNHH An Quý Hưng

Ủy viên Thường vụ

Phó Trưởng Ban phát triển sản xuất kinh doanh lĩnh vực sản phẩm mới

26

Ông Trần Viết Cảnh

Tổng Giám đốc Cty CP VLXD Sông Đáy

Ủy viên Thường vụ

P. Trưởng Ban phát triển SXKD sản phẩm xây dựng kỹ thuật Hạ tầng

27

Nguyễn Thanh Phong

Tổng Giám đốc CTy TNHH Cơ khí và Trụ điện Tiền Phong

Ủy viên Thường vụ

-  Phó Trưởng Ban phát triển sản xuất kinh doanh khu vực phía  Nam

– Phụ trách hoạt động SXKD khu vực MiềnTây

28

Lê Thị Hảo

Chánh Văn phòng

Ủy viên Thường vụ

Văn phòng Hội

 

                                                                                       

                                                  

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI

 

TS. Lê Trung Thành

 

                                                                                                                     

                        

                                                                                                                         

              

 

 

Tổng số truy cập: 641915

Số người đang online: 14

Lượt xem theo ngày: 42