• Điều lệ Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam

    Hội công nghiệp bê tông Việt Nam là tổ chức hoạt động khoa học và hoạt động nghề nghiệp, thành viên của Tổng Hôi xây dựng Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 57/2004/QĐ-BNV ngày 30/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

 

Tổng số truy cập: 815948

Số người đang online: 996

Lượt xem theo ngày: 42