Thông báo Hội thảo khoa học

THÔNG BÁO

Hội thảo khoa học “PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

 

Để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình “Nghiên cứu phát triển vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình xây dựng đến năm 2020”, Bộ Xây dựng giao Hội Bê tông Việt Nam chủ trì cùng phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học “PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”.

Thời gian tổ chức Hội thảo dự kiến tại Hà Nội vào ngày 5/4/2019 và tại TP. Hồ Chí Minh vào cuối quí II/2019.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm:

-  Đánh giá kết quả thực hiện, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai chính sách, đề tài, dự án khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình “Nghiên cứu phát triển vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình xây dựng đến năm 2020”.

- Tạo mối liên kết và hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế, trung ương và địa phương nhằm thu hút chuyển giao kiến thức và công nghệ về chế tạo thiết bị, công nghệ sản xuất; nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng vật liệu xây & cấu kiện không nung;

- Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản xuất, chất lượng sản phẩm và sử dụng vật liệu xây & cấu kiện không nung;

-  Tăng cường nhận thức về sử dụng vật liệu xây & cấu kiện không nung;

-  Phổ biến và tuyên truyền các kinh nghiệm trong và ngoài nước tới các đối tượng rộng rãi trên phạm vi cả nước nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về lợi ích của việc sử dụng vật liệu xây & cấu kiện không nung.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các cơ quản quản lý nhà nước có liên quan, các Tổng công ty, công ty xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng, thẩm định xây dựng, các cơ sở sản xuất thiết bị và sản xuất vật liệu xây không nung, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, v.v… hội viên tập thể và hội viên cá nhân Hội Bê tông Việt Nam và những người quan tâm tới dự Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn.

 TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HỘI BÊ TÔNG VIỆT NAM

                                                                                           ( Đã ký)

                                                                      TS. Lê Trung Thành

 

 

Ghi chú: Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Sđt: 0912 150183 (Bà Hảo) hoặc 0913 051895  (ông Khôi).

Email: betongvn@fpt.vn   ledoankhoi@yahoo.com

                                                                                               

 

Tổng số truy cập: 169001

Số người đang online: 11

Lượt xem theo ngày: 42