Hội thảo khoa học với chủ đề “PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”.

HỘI THẢO KHOA HỌC

“PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG –

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

 

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, ngày 05/4/2019, tại Hà Nội, Hội Bê tông Việt Nam đã phối hợp với vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, vụ Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”.

Tới dự Hội thảo có hơn 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Xây dựng, Bộ KHCN, các Sở xây dựng, Sở KHCN, Sở Công thương khu vực phía Bắc và các đơn vị nghiên cứu chế tạo thiết bị, nghiên cứu công nghệ sản xuất, các cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung (VLXKN), các đơn vị thi công sử dụng vật liệu xây (VLX) và cấu kiện không nung (CKKN), v.v...

Mở đầu chương trình, ông Trần Bá Việt, phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, Phó Trưởng ban tổ chức đã nêu lý do và giới thiệu các khách mời, các đại biểu tham dự và chương trình Hội thảo, nhiệt liệt cảm ơn nhà tài trợ kim cương là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, các nhà đồng tài trợ là Công ty cổ phần Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc, Công ty cổ phần Gạch Khang Minh, Công ty cổ phần Đoàn Minh Công và Công ty cổ phần Hóa chất xây dựng A & P.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Xây dựng, ông Phạm Văn Bắc – Vụ trưởng vụ Vật liệu xây dựng đã phát biểu chào mừng và chỉ đạo Hội thảo. Trong bài phát biểu của mình, ông Phạm Văn Bắc đã nêu khái quát các Nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, của Bộ Xây dựng liên quan đến việc phát triển sản xuất và sử dụng VLX và CKKN; Những kết quả đã đạt được, những tồn tại cần nghiên cứu khắc phục và mục tiêu của thời gian tới.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Trung Thành, Viện trưởng viện Vật liệu xây dựng, Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam, Trưởng ban tổ chức đã nhấn mạnh Chương trình phát triển VLX và CKKN của Chính phủ đã trải qua gần 10 năm cần có Hội thảo khoa học để đánh giá thực trạng và tìm kiếm giải pháp tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn. Ông Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam cho biết qua Hội thảo này và Hội thảo sắp tới tại TP. Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ cùng nhau xác định rõ ràng, chính xác thực trạng của sản xuất và sử dụng VLX và CKKN, từ đó xác định giải pháp phù hợp cho sự phát triển trong thời gian tới, với quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu của Chương trình 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Chính phủ về Phát triển Vật liệu xây không nung đến năm 2020.

Dưới sự điều khiển của PGS.TS. Lương Đức Long – Phó Chủ tịch Hội, buổi sáng Hội thảo đã nghe báo cáo các Chính sách của nhà nước về phát triển VLX và CKKN của TS. Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trưởng vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), kết quả thực hiện chương trình trọng điểm về phát triển VLX và CKKN cũng như hệ thống Tiêu chuẩn (TCVN) và Quy chuẩn quốc gia (QCVN) phục vụ cho sự phát triển loại vật liệu này của PGS. TS. Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (Bộ Xây dựng) và 9 báo cáo khác từ các nhà doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, v.v...

Buổi chiều, dưới sự điều khiển của TS. Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, các đại biểu tiếp tục được nghe báo cáo về kinh nghiệm quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm VLX và CKKN; các yêu cầu về vật liệu phụ trợ và phụ kiện; một số kinh nghiệm sản xuất và sử dụng VLX và CKKN từ Cộng hòa liên bang Đức, Hàn Quốc; đặc biệt là những kinh nghiệm trong thi công và nghiệm thu khối xây bằng VLXKN, các giải pháp khắc phục hiện tượng nứt khối xây bằng gạch bê tông khí chưng áp (AAC).

Ban tổ chức Hội thảo đã giành nhiều thời gian cho các đại biểu tham dự thảo luận về thực trạng và tìm kiếm giải pháp khắc phục, phát triển nâng cao vị thế của VLX và CKKN trong xây dựng.

Qua trao đổi thảo luận, các đại biểu tham dự Hội thảo đã xác định thực trạng và kiến nghị một số giải pháp sau đây:

1. Thực trạng

- Hệ thống văn bản về cơ chế, chính sách cho VLX và CKKN đã tương đối đầy đủ.

- Các chính sách ưu đãi trong đầu tư sản xuất VLX và CKKN cũng đã có, tuy nhiên, ở nhiều địa phương chưa áp dụng nên doanh nghiệp đầu tư chưa được hưởng.  

- Hệ thống văn bản tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn thi công, nghiệm thu chưa đầy đủ, chưa theo kịp với sự đa dạng của sản phẩm.

- Thiết kế kết cấu, kiến trúc, việc thẩm tra, thẩm định khi sử dụng VLX và CKKN chưa có sự khác biệt so với gạch nung, do đó chưa phát huy hiệu quả. Định mức kinh tế kỹ thuật chưa phù hợp, chưa theo kịp sự phát triển của sản xuất.

- Việc đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân thi công chưa được chú ý đúng mức.

- Công tác giám sát thi công sử dụng VLX và CKKN cũng chưa được hướng dẫn đầy đủ.

- Nhiều cơ sở sản xuất chưa chú ý bảo đảm chất lượng sản phẩm, chưa đa dạng hóa sản phẩm, nhiều cơ sở sản xuất còn chưa thấy hết vị thế của VLX và CKKN, vẫn sản xuất những viên gạch cỡ nhỏ không khác gì gạch nung làm giảm lợi ích kinh tế kỹ thuật của loại vật liệu này.

2. Các giải pháp

- Nhà nước ở trung ương và địa phương cần có biện pháp hạn chế cấp mới và mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung.

- Cần có chế tài mạnh hơn trong quản lý chất lượng VLX và CKKN đối với các cơ sở sản xuất cũng như các đơn vị sử dụng.

- Tiếp tục đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm VLX và CKKN, tạo ra những sản phẩm mới phù hợp hơn với nhu cầu của xã hội.

- Soát xét và biên soạn các tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đặc biệt cần biên soạn các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu, kiến trúc, các chỉ dẫn thi công cho từng loại VLX và CKKN. Các cơ quan thẩm tra, thẩm định cần đi sâu tìm hiểu đặc thù của VLX và CKKN để có quy trình thẩm tra, thẩm định phù hợp.

- Cần biên soạn bộ định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp, dễ vận dụng trong thực tế sử dụng VLX và CKKN.

- Cần có chương trình tập huấn phù hợp cho các nhà thầu, cán bộ kỹ thuật thi công, tư vấn giám sát và công nhân trực tiếp thi công.

Để có bức tranh đầy đủ hơn về thực trạng và giải pháp cho VLX và CKKN trên cả nước, trong thời gian tới, Hội Bê tông Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo cũng với chủ đề này tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo.

 

TS. Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, Phó ban tổ chức Hội thảo

giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình Hội thảo, cảm ơn các nhà tài trợ

Ông Phạm Văn Bắc, Vụ trưởng vụ VLXD-BXD, thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ

phát biểu chỉ đạo Hội thảo

   TS. Lê Trung Thành, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng,

Chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Đại biểu tham dự Hội thảo

Giới thiệu tình hình quản lý chất lượng sản xuất và thi công lắp dựng

tấm tường Acotec – Xuân Mai

Ông Guillaume Nguyen (Phuc), Giám đốc Công ty CP Hóa chất xây dựng A&P

giới thiệu vật liệu phụ phục vụ thi công VLXKN

 

Ông Đoàn Văn Vẽ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đoàn Minh Công (DmC)

giới thiệu dây chuyền và thiết bị sản xuất các loại vật liệu không nung

Ông Trần Duy Phúc, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Cơ khí và Vật liệu xây dựng Thanh Phúc

giới thiệu hệ thống thiết bị sản xuất vật liệu không nung

 

Ông Lê Hoài An, Tổng Giám đốc công ty cổ phần Gạch Khang Minh phát biểu

về hệ thống quản lý chất lượng GKN tại nhà máy cũng như trên thị trường

Bà Phạm Thị Lan Anh, Chủ tịch HĐQT A&P Group giới thiệu các loại vữa

dùng trong thi công vật liệu không nung

 

TS. Lê Trung Thành phát biểu tổng kết và cảm ơn các nhà tài trợ

đã đồng hành cùng Hội thảo

Theo Văn phòng Hội Bê tông Việt Nam

 

Tổng số truy cập: 168992

Số người đang online: 11

Lượt xem theo ngày: 42