• Thông báo hội thảo khoa học

    Để đánh giá tình hình thực hiện Chương trình “Nghiên cứu phát triển vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình xây dựng đến năm 2020”, Bộ Xây dựng giao Hội Bê tông Việt Nam chủ trì cùng phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học “PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”.

    Xem chi tiết »

123

 

Tổng số truy cập: 149973

Số người đang online: 12

Lượt xem theo ngày: 42