THÔNG BÁO HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ IX CỦA LIÊN ĐOÀN BÊ TÔNG CHÂU Á - ACF2020

THÔNG BÁO

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ IX

CỦA LIÊN ĐOÀN BÊ TÔNG CHÂU Á - ACF2020

Advanced & Innovative Concrete Technologies for the New Deca

 

 

● Thiết kế;                                             ● Vật liệu cho thi công bê tông;

● Công nghệ thi công;                           ● Công nghệ bảo trì

● Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật

● Các vấn đề khác

 

Các thời điểm cần quan trọng:

٭ Nộp bản tóm tắt                     29/02/2020;

٭ Thông báo chấp nhận             15/03/2020;

٭ Nộp bài chính thức     31/5/2020;

٭ Thông báo chấp nhận             31/8/2020;

٭ Đăng ký trước                        30/9/2020

Ngày hội nghị chính thức 25-27/11/2020

Địa chỉ gửi thư:

ACF2020 Conference Secretariat

PO BOX 22, Thammasat Rangsit Post office

Pathumthani 12121, Thailand

Tel: +66-29869009 – ext: 3404

Fax: +66-29869112

 

Thư ký hội nghị:

PGS. TS. Parnthep Julnipitawong

Email: acfsecretariat2020@gmail.com

 

ĐƯỢC TỔ CHỨC BỞI

 

 

 

 

Tổng số truy cập: 641926

Số người đang online: 17

Lượt xem theo ngày: 42