Hội thảo khoa học: “PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”

THÔNG BÁO 

Hội thảo khoa học

“PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG

CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG –

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” 

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao, Hội Bê tông Việt Nam phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo khoa học “PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY VÀ CẤU KIỆN KHÔNG NUNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”. 

Thời gian: Ngày 27 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Sảnh Pollux, Tầng 3, Gem Center SaiGon

       Số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

       Điện thoại:  028 3911 7070 

Mục tiêu của Hội thảo nhằm:

-  Đánh giá kết quả thực hiện, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai chính sách, đề tài, dự án khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình “Nghiên cứu phát triển vật liệu xây và cấu kiện không nung cho công trình xây dựng đến năm 2020”.

- Tạo mối liên kết và hợp tác giữa các tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế, trung ương và địa phương nhằm chuyển giao kiến thức và công nghệ về chế tạo thiết bị, công nghệ sản xuất; nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng vật liệu xây & cấu kiện không nung;

- Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về sản xuất, chất lượng sản phẩm và sử dụng vật liệu xây & cấu kiện không nung;

-  Phổ biến các kinh nghiệm trong và ngoài trong sử dụng vật liệu xây & cấu kiện không nung.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các cơ quản quản lý nhà nước có liên quan, các Tổng công ty, Công ty xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng, thẩm định xây dựng, các cơ sở sản xuất thiết bị và sản xuất vật liệu xây không nung, các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, v.v… hội viên tập thể và hội viên cá nhân Hội Bê tông Việt Nam và những người quan tâm tới dự Hội thảo.

Đăng ký tham dự qua Email: betongvn@fpt.vn hoặc hung.le@phanvu.comledoankhoi@yahoo.com

và các số điện thoại sau:

Mrs Hảo: 0912 150 183          Mr. Hùng: 0908 494 989        Mr. Khôi: 0913 051 895

 

 

Tổng số truy cập: 641921

Số người đang online: 18

Lượt xem theo ngày: 42