Giấy mời chức Hội thảo khoa học của Hội Bê tông Việt Nam (VCA) và Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) tổ chức

HỘI BÊ TÔNG VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng  02   năm 2019

 

 GIẤY MỜI

 

Kính gửi:  Hội viên Hội Bê tông Việt Nam và những người quan tâm

 

Hội Bê tông Việt Nam (VCA) và Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) tổ chức Hội thảo khoa học về: “Phụ gia cho bê tông siêu tính năng UHPC và Xu hướng phát triển công nghệ bê tông đúc sẵn và bê tông trộn sẵn trên thế giới”, do GS.TS. JOHANN PLANK, trường đại học Tổng hợp  Kỹ thuật Munich, Cộng hòa Liên Bang Đức thuyết trình.

Thay mặt Ban Tổ chức, Hội Bê tông Việt Nam trân trọng kính mời Quý Hội viên và những người quan tâm đến dự và trao đổi thảo luận về các nội dung chủ đề trên.

▪ Thời gian: Từ 8h30 ngày 13 tháng 03 năm 2019

▪ Địa điểm:  Hội trường Viện Vật liệu xây dựng

         235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38582217

Rất hân hạn được đón tiếp./.

 

                                                                                                   TM. BAN TỔ CHỨC

                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI BÊ TÔNG VIỆT NAM

                                                                                                                 Đã ký

 

                                                                                              TS. Lê Trung Thành

       

Thông tin chi tiết và đăng ký tham dự xin liên hệ:

- Lê Doãn Khôi 0913 051895, Email: ledoankhoi@yahoo.com

- Phùng Trọng Quyền: 0984 349844, Email: vienvlxd@vibm.vn

 

Tổng số truy cập: 641873

Số người đang online: 15

Lượt xem theo ngày: 42