Các Đại hội của Hội công nghiệp bê tông Việt Nam

Từ khi thành lập tới nay, Hội công nghiệp bê tông Việt Nam (tiền thân là Hội công nghiệp bê tông) đã trải qua ba kì đại hội chính...

 

  • Đại hội lần I Hội công nghiệp bê tông: Tháng 3/ 1996.

Chủ tịch Hội: TS Bùi Văn Noãn, Giám đốc công ty bê tông XD Hà Nội.

  • Đại hội lần II Hội công nghiệp bê tông: Tháng 3/ 2000.

Chủ tịch Hội: TS Bùi Văn Noãn (2000- 2002); KS Tống Văn Nga (2003- 2004).

  • Đại hội lần I Hội công nghiệp bê tông Việt Nam (cũng là Đại hội III Hội công nghiệp bê tông): 11/2004.

Chủ tịch Hội: KS Tống Văn Nga, thứ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Tổng số truy cập: 641917

Số người đang online: 15

Lượt xem theo ngày: 42