Công ty CP FECON lần thứ ba liên tiếp lọt top 10 công ty uy tín ngành xây dựng năm 2020, đứng thứ 4 trong top 10 về điểm truyền thông

 

Ngày 03/6/2020, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2020. Theo đó, Công ty CP FECON tiếp tục có mặt trong danh sách này sau các năm 2018 và 2019 được Vietnam Report đánh giá, chấm điểm và bình chọn.

Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp trên truyền thông và đánh giá của các chuyên gia trong ngành, cụ thể bao gồm: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất (có so sánh, đối chiếu và đánh giá với các chuẩn của ngành); (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về công ty trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát chuyên gia trong ngành; khảo sát doanh nghiệp về tình hình kinh doanh, thị trường hoạt động, số lượng và chất lượng dự án… trong giai đoạn 2019-2020 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của doanh nghiệp trong ngành. 

Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín năm 2020 – Top 10 Most Reputable Building Contractors 2020

Nguồn: Vietnam Report, Top 10 Công ty uy tín ngành XD-VLXD năm 2020, tháng 5/2020

 

Tổng số truy cập: 641904

Số người đang online: 10

Lượt xem theo ngày: 42